Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chum_nho.bmp Hinh_vuong.bmp Ti_vi.bmp Thuc_hanh_ve_HCN.bmp Lo_hoa.bmp DSC00332.JPG Tao_tai_khoan_HS.flv Picture_035.jpg 050920121181.jpg Thu_tuong__TQ_hanh_dong_cuc_ky_nguy_hiem__VietNamNet.flv HD_lai_xe_may_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg May_vi_tinh.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_thiet_ke_web.jpg DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục Vĩnh Phúc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.

  Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

  Quý vị phải sử dụng email ***@vinhphuc.edu.vn do Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cấp,nhờ xác thực bởi 2 tài khoản là admin-vinhphuc và admin-cntt.

  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên trái.

  Sự điện li

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Vũ Thị Minh Thúy - THPT Bình Xuyên
  Người gửi: Nguyễn Khánh Tâm
  Ngày gửi: 12h:43' 28-05-2015
  Dung lượng: 243.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  A.TÓM TẮT KIẾN THỨC
  !. Sự điện li
  1- Chất điện li là chất tan trong nước phân li ra ion. Chất điện li gồm (AXIT, BAZƠ, MUỐI)
  2- Sự điện li là quá trình phân li ra ion của các chất trong nước
  - Phương trình điện li: Axit Cation H+ + Anion gốc axit
  Bazơ Cation kim loại + Anion OH-
  Muối Cation kim loại + Anion gốc axit.
  -Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được
  -Trong một dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm.
  Ví dụ : Một dung dịch có chứa: a mol Na+, b mol Al3+, c mol Cl- và d mol SO42-. Tìm biểu thức quan hệ giữa a, b, c, d?
  ĐS: a + 3b = c + 2d.
  -Dung dịch có tổng nồng độ các ion càng lớn thì càng dẫn điện tốt.
  3- Phân loại chất điện li:
  + Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.
  - Axit mạnh: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4....
  - Bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2...
  - Các muối tan: NaCl, K2SO4, Ba(NO3)2,...
  + Chất điện li yếu: là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
  - Axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HNO2,HF, H2CO3, H2SO3...
  - Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3, Cu(OH)2...
  - H2O điện li rất yếu.
  + Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Cân bằng điện li tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.
  4- Độ điện li của chất điện li: là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hoà tan (no)
   ()
  Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các chất điện li đều tăng.
  II. Axit – Bazơ
  1.Khái niệm axit - bazơ
  a, Theo thuyết Arêniut
  - Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+
  VD: HCl → H+ + Cl− CH3COOH H+ + CH3COO−
  - Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra anion OH −
  VD: NaOH → Na+ + OH−
  - Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như
  bazơ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2, Cr(OH)3, Be(OH)2,Sn(OH)2....
  VD: Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH− Phân li kiểu bazơ
  Zn(OH)2 + 2H+ Phân li kiểu axit
  b, Theo thuyết Bronstet
  - Axit là chất nhường proton (H+). Bazơ là chất nhận proton
  Axit Bazơ + H+
  VD: CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO−
  axit bazơ axit bazơ
  NH3 + H2O NH4+ + OH−
  bazơ axit axit bazơ
  - Chất lưỡng tính là chất vừa có thể nhường proton, vừa có thể nhận proton.
  VD: HCO3− + H2O H3O+ + CO32- HCO3− + H2O H2CO3 + OH−
  axit bazơ
  Lưu ý: - Phân tử H2O có thể đóng vai trò axit hay bazơ, vậy H2O là chất lưỡng tính
  - Theo thuyết Bron-stêt, axit và bazơ có thể là phân tử hoặc ion.

  2.Hằng sô phân li axit - hằng số phân li bazơ
  Hằng sô phân li axit
  Xét quá trình điện li của axit yếu: HA H+ + A−
   (Hằng số phân li axit chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)
  Hằng số phân li bazơ
  Xét quá trình điện li của bazơ yếu: BOH B+ + OH−
  (Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)
  III. Tích số ion của nước, pH và môi trường của dung dịch.
  -Tích số ion của nước: [H+][OH−] = 1,0.10-14
  - Để đánh giá độ axit và độ kiềm của dung dịch,người ta dùng pH với quy ước:
  [H+] = 1,0.10-aM → pH = a
   
  Gửi ý kiến