Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20200226_144206.jpg Chum_nho.bmp Hinh_vuong.bmp Ti_vi.bmp Thuc_hanh_ve_HCN.bmp Lo_hoa.bmp DSC00332.JPG Tao_tai_khoan_HS.flv Picture_035.jpg 050920121181.jpg Thu_tuong__TQ_hanh_dong_cuc_ky_nguy_hiem__VietNamNet.flv HD_lai_xe_may_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg May_vi_tinh.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_thiet_ke_web.jpg DH_CNTT.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục Vĩnh Phúc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.

  Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

  Quý vị phải sử dụng email ***@vinhphuc.edu.vn do Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cấp,nhờ xác thực bởi 2 tài khoản là admin-vinhphuc và admin-cntt.

  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên trái.

  On Tap & Boi Duong Tieng Anh 8

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:44' 31-01-2018
  Dung lượng: 49.8 KB
  Số lượt tải: 1160
  Số lượt thích: 0 người
  APPENDIX
  Unit 1 Page: 3
  Present simple to talk about general truths.
  Enough: (Not) adjective + enough + to-infinitive
  Unit 2 Page: 3
  Be going to
  Adverbs of place
  Unit3 Page: 4
  Reflexive pronouns
  Modals: must, have to, ought to, should, may, can, could
  Unit 4 Page: 6
  Past simple tense: used to
  Prepositions of time: in , on, at, after, before, between
  Unit 5 Page: 6
  Adverbs of manner
  Reported speech with “ commands, requests & advice”
  Unit 6 Page: 7
  Present simple with future meaning
  Gerunds
  Unit 7 Page: 8
  Present perfect with “ for & since”
  Comparison with
  “ like, (not) as ….as, (not) the same as, different from”
  Unit 8 Page: 8
  Present progressive
  Talk about future
  Complaint with “ always”
  Comparative and superlative
  Unit 9 Page: 10
  Purpose phrase: in order to, so as to, to
  Future simple
  Unit 10 Page: 11
  Passive form
  Adjective followed by - an infinitive
  - a noun clause
  Unit 11 Page: 13
  Past participles and present participles
  Requests:
  Would / Do you mind if …?
  Would / Do you mind + V-ing ?
  Unit 12 Page: 13
  Past progressive
  Past progressive with “When & While”
  Unit 13 Page: 14
  Compound words
  Reported speech

  Unit 14 Page: 15
  Reported speech : “ If & Whether ”
  Question words before to-infinitive
  Verbs + to-infinitive
  Unit15 Page: 16
  Present perfect: “ Yet & Already ”
  Comparison of present perfect and past simple
  Unit 16 Page: 16
  Sequence markers


  GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ
  TIẾNG ANH 8
  Từ tuần 3 đến tuần 35

  Phần I: Ngữ pháp
  Unit 1
  Present simple to talk about general truths.
  We use the present simple to express general truths.
  For example.
  The earth moves around the sun.
  The moon goes round the earth.
  The sun rises in the east and sets in the west.
  The bear sleeps during the winter.
  Today is Monday; tomorrow is Tuesday.
  Fish lives in the water.
  Water consists of main elements: Hydrogen and Oxygen
  Use of “enough”.
  Enough is put before noun and after adjective.
  For example
  She hasn’t enough money to buy a new house.
  There is not enough time to finish the test.
  There wasn’t enough room for us to sleep
  He has enough reasons to be angry.

  S + V + Enough + N + To-infinitive
  Enough + N + For + O + To-infinitive

  The rope is not long enough.
  She isn’t old enough to drive a car.
  It is not old enough for her to drive a car.
  I am fool enough to trust her.

  S + Be + ADJ + Enough + To-infinitive
  IT + Be + ADJ + Enough + For / Of + O + To-infinitive
  ---oOo---


  Unit 2

  Be going to : dự định
  We use “be going to” to express plans or intentions in the near future, it is sure to happen.
  For example
  We are going to practice piano for two hours this evening.
  She is going to travel abroad tomorrow.
  We also use “ be going to ” to predict.
  For example
  Oh, look ! it is going to rain. Look out, she is going to faint.
  They are going to be married next May.
  S + Be (am/is/are) + going to + Bare infinitive
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓